Om de intensive musik- og dramakurser

De intensive musik- og dramakurser er en kursusvirksomhed, som er stiftet i 1998. Siden 2003 er skolen overgået til at være en aftenskole støttet af Københavns Kommune. Fra dengang kun at afholde 5-600 timer om året er vi nu oppe på ca. 2500,- undervisningstimer om året.

Undervisningen foregår i hyggelige omgivelser i "Kartoffelrækkerne på det indre Østerbro inden for tidsrummet 9-20 mandag til torsdag, 9-19 fredag og 9-18 søndag.    

Vores musikundervisning henvender sig til alle. Vi har indskoling for de yngste, børneundervisning, fritidsundervisning for voksne, og endelig undervisning, som retter sig mod mere specifikke mål, f.eks MGK-Musikvidenskabs- og konservatorieforberedende undervisning og endelig undervisningsmoduler, som henvender sig primært til gymnasie/HF-elever med musik på højniveau.
Endelig er det også muligt at prøve sig af som sangskriver og lignende.
Alle kurser er som udgangspunkt åbne for alle, men der kan selvfølgelig være situationer, hvor moduler er overtegnede.

Vi forsøger at udbyde musik- og dramaundervisning på en ny måde således, at undervisningen og undervisningssituationen bliver langt mere fleksibel og smidig. Man kan sagtens "blande" forskellige musikalske elementer og dermed lave sine egne moduler.

Med hensyn til børneundervisning er denne som udgangspunkt baseret på grundelementer fra musikken (f.eks. elementære rytmer på trommesættet, rytmisk  koordination mm.), som vi ved stimulerer børn i deres indlæring, koncentration, evne til at samarbejde, fantasi langt ud over musikkens egne rammer.

• Klassisk og rytmisk sang         
• Klassisk og rytmisk klaver     
• Klassisk og rytmisk violin      
• Klassisk og rytmisk guitar                              
• Elbas                                       
• Trommer