Musikundervisning

ALLE NIVEAUER - ALLE ALDRE            
• Rytmisk og klassisk sammenspil
• Teori - Hørelære
• Sangskrivning - Indspilning
• Pop/Rock/Jazz Arrangement 
• Musikalsk indskoling for de mindste
• Musikalsk grundkursus 6-10 år  


Sang og stemmedannelse
Der arbejdes bevidst med meget grundlæggende øvelser, både inden for stemmedannelse og decideret sang. Uansetom udgangspunktet er rytmisk eller klassisk sang (man behøver ikke at tage et decideret valg) tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, idet der lægges vægt på hvad man kunne kalde "den holistiske teknik", altid at arbejde ud fra den naturlige helhed. Timerne kan sagtens også medtage elementer fra hørelære og teori (node-/rytmelære, sangskrivning og indspilning af egne sange mm.)

Klassisk-rytmisk klaver og brugsklaver
Ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker arbejdes der med grundlæggende teknik og med klaverstykker af passende sværhedsgrad. Igen behøver ,am ikke at vælge, men kan sagtens kombinere stilarter og forskellige dicipliner, mens det selvfølgelig også er muligt at inddrage nodelære, rytmelære, elementær teori, sangskrivning-indspilning. Endelig kan man også blande sang med egen klaverledsagelse. Inden for rytmisk klaver øves ligeledes improvisation.

Klassisk - rytmisk guitar
Der arbejdes med grundlæggende guitarteknik på grundlag af den enkeltes ønsker og forudsætninger. På samme måde vælges repertoire ud fra elevens niveau og stilvalg. Der lægges vægt på, at bruge "sammenspilssituationen" mellem lærer og elev(er) mest muligt. Undervisningen kan sagtens kombineres med elementer fra hørelære og elementær teori, sangskrivning-indspilning samt egen guitarledsagelse til egen sang.

El-bas
Der tages udgangspunkt i den enkeltes genrevalg og niveau, på samme måde som teknisk øvearbejde tilrettelægges. Som det altid er vigtigt forsøger vi at finde en balance mellem teknik, øvelser, grooves og basgange til "hele" numre. med andre ord vægtes sammenspilselementet som regel meget, og kursisterne får lejlighed til at spille til hele indspillede numre, hvor bassen mangler. Hørelære, teori, improvisation og studieindspilning indgår ofte naturligt.

Trommeundervisning
Med udgangspunkt i den enkeltes genrevalg og niveau tilrettelægges undervisningen herudfra. Forskellige grundlæggende teknikker gennemgås, på samme måde som vi forsøger at nå igennem de vigtigste genrer. Spil til færdige arrangementer, hvor trommerne mangler, og hvor et samlet trommearrangement gennem et helt nummer gennemgås. Endelig indgår efter ønske dele af hørelæren, rytmelære og koordination, teori mm.

Rytmisk og klassisk violin
Som altid foretages en vurdering af, hvem, som ønsker hvad mht. genrer, fordeling af øvelsesarbejde, teknik og arbejde med musik. Det er oplagt at bruge tid på sammenspil, og for den rytmiske undervisning vil improvisation teoretisk som praktisk også indgå. Endelig kan også her ske en inddragelse af hørelære, teori og studieindspilning.