Dramaundervisning

UDBYDES KUN EFTER ØNSKE HEROM

I perioden november 2011 - marts 2012 har foreningen modtaget midler fra Københavns Kommunes Udviklingspulje til udvikling af en undervisningsform, som kombinerer IT-undervisning med fremmødeundervisning. Resultaterne af dette projekt lægges løbende over i vores undervisningsmoduler, som således styrker undervisningssituationen mellem fremmødegangene. Pædagogisk materiale, musik, anvisninger mm bliver således tilgængeligt for kursisten, hvilket udvider mulighederne i undervisningen.

Som noget helt specielt vedrørende børneundervisning, har forældrene via IT-materiale gode muligheder for at arbejde sammen med deres børn, hjælpe dem med øvning hjemme og derigennem selv få noget ud af deres børns undervisning. Dette betyder også, at det er muligt at afholde barn-forælder moduler, hvor den voksne deltager aktivt i undervisningen.